วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทที่3-แรงและกฎการเคลื่อนที่

แรง หมายถึง การกระทำที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
มวล หมายถึง ปริมาณของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
น้ำหนัก หมายถึง แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ โดยมีขนาดเท่ากับมวลคูณความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
                              w = mg
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน "วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุนั้น"
- กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน "เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีขนาดไม่เท่ากับ 0 มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุนั้นเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น ซึ่งขนาดของแรงจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ" หรือ

- กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน "ทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน และทิศตรงข้ามกัน"
แรงเสียดทาน คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีทิศตรงข้ามกับแรงลัพธ์เสมอ
            แรงเสียดทานแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ได้ 2 ชนิด คือ แรงเสียดทานสถิตเกิดเมื่อวัตถุยังหยุดนิ่งแต่มีแรงมากระทำ และแรงเสียดทานจลน์เกิดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ โดยแรงเสียดทานสถิตจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์เสมอ 
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
            อนุภาคต่างๆมีการออกแรงดึงดูดต่อกันซึ่งขนาดของแรงแปรผันตรงกับมวลทั้งสองและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างมวลทั้งสอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น